2019-01-29 09:49:30

GEOŠKOLA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Naša škola bogatija je za novo vrijedno nastavno sredstvo, „Geološku zbirku“, koju smo dobili zahvaljujući našim vrijednim učenicama Ivani Jukić, 8.a, te Mariji Lalić i Anđelini Vujasinović, 6.a.

                    

                    

Naše vrijedne učenice su sudjelovale na natječaju udruge „UPRIS“, te su svojim referatom i likovnim radom na temu vulkanskog otočića Brusnika zaslužile ovu vrijednu „Geološku zbirku“ te pripadajući priručnik.

Ivana Jukić, 8.a, sastavila je referat o vulkanskom porijeklu otočića Brusnika pod mentorstvom prof. Marine Parice, dok su učenice Marija Lalić i Anđelina Vujasinović, 6.a, pod mentorstvom prof. Ana-Marije Trevižan Vujčić zajednički izradile veliki plakat u kombiniranoj tehnici tempere i kolaža, također s motivom vulkanskog otočića Brusnika.

Više o udruzi „UPRIS“ na poveznici: http://upris.hr/

 

OTOČIĆ BRUSNIK (referat)

SMJEŠTAJ

Brusnik je nenaseljen hrvatski jadranski otok 23 kilometara zapadno od Visa smješten na Jadranskom moru. Njegove koordinate su: 43°00´24˝N, 15°48´02˝E.

DIMENZIJE OTOKA

Površina otoka je 3 hektara. Najviši vrh otoka je na 23 metara nadmorske visine. Dužina otoka je oko 200 metara, a širina do 150 metara. Do otoka ne postoje stalne linije pa se dolazak mora ugovoriti na Visu.

GEOLOGIJA

Brusnik je zakonom zaštićeno područje, već od 1951. kao geološki spomenik prirode.Brusnik je građen pretežno od eruptivnog kamenja (dijabaz), od kojega se izrađuju brusovi (odatle ime). Dijabaz je stijena koja po građi i načinu postanka stoji između dubinskih i površinskih eruptivnih stijena, a po sastavu odgovara grupi gabra i bazalta. Zelenkaste je do tamnozelene boje. Upotrebljava se u građevinarstvu. Prema nekim izvorima dijabaz se koristio na brodovima kao balastni teret. Obale su kamenite, a na sjevernozapadnoj strani je žalo od krupnih oblutaka. Uz jugoistočnu i sjevernozapadnu obalu Brusnika nalazi se nekoliko malih hridi. Uvalice na jugoistočnoj obali pogodne su za pristajanje čamca.

VEGETACIJA

Vegetacija na otoku je oskudna (kapar). Na otoku raste endemska biljka dubrovačka zečina.

ŽIVOTINJSKI SVIJET

Na otoku živi endemična vrsta crne gušterice (Podarcis melisellenesis melisellenesis). U okolnome moru nalaze se lovišta jastoga i srdele.

 

Izvori;Opća enciklopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda,geografski riječnik

                          

                          

                          


Osnovna škola Kistanje