preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kistanje

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 9. 2013.

Ukupno: 147023
Anketa
Kako vam se sviđa web škole?ENGLISH LESSONS

 LEKCIJE ENGLESKOG JEZIKA

 

 

 

 

e-Dnevnik

 

Web 2. b razreda

Puzzle

 

 

 

 

    Nacionalni portal za učenje

      na daljinu "Nikola Tesla"

 

 

 

 

Where maths is fun!

 

 

 
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj
Autor: Ante Mustapić, 8. 3. 2021.

Pod "Opširnije" se nalaze otvoreni natječaji!

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE
KISTANJE

KLASA: 602-02/21-01/45
URBROJ:2182/1-12/1-3-01-21-1
Kistanje, 8. ožujka 2021.g.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19), čl. 5, 6 i 7. Pravilnika o zapošljavanju te odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, 8. ožujka 2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta:

1. Učitelj/ica edukatora – rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme od 80 sati tjedno, 2 izvršitelj/ica

2. Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

3. Učitelj/ica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis, - diplomu – dokaz o stečenoj stručnoj spremi , - dokaz o državljanstvu, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja , - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja). Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017.), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, ali samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su gore navedeni potražite na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju. KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2182/1-12/1-3-01-19-01.
Obavijest o načinu provjere, odnosno testiranju, području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja te listi kandidata objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Osnovne škole Kistanje (rubrici Natječaji).
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Kistanje, Dr. F. Tuđmana 80, 22 305 Kistanje, s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u zakonskom roku.

Ravnateljica:
Sanja Marasović Stručić


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_8.3.2021.doc (40.00 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju